In de Woondeal 2.0 gaat het om meer dan getallen. Belangrijk is hoe betrokken partijen het partnerschap verder vormgeven en samen kunnen zorgen voor resultaten.

Tempotafels

De handtekeningen van minister De Jonge, gedeputeerde Kerris, en bestuurders Bruls en Marcouch (namens de 18 regiogemeenten en de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen) markeerden de afronding van een intensief traject. Daarin werkten corporaties, marktpartijen en medewerkers van de drie overheidslagen samen aan zogenaamde ’tempotafels’. Aan deze tafels ging het niet alleen over verwachte knelpunten. Ook mogelijke oplossingen werden besproken. Dit leverde een ambitieus en realistisch afsprakenkader op dat duidelijkheid geeft aan alle partijen: markt en overheid. Dit leidt merkbaar tot begrip en versnelling in planontwikkelingen.

Programmamanagement

Companen jaagt de woondeal aan door inzet van een programmamanager. Deze zorgt onder meer voor voortgang in de uitvoering van de afspraken. Omdat die structureel aandacht krijgen, zijn ze meer dan een papieren werkelijkheid. Ze leiden daadwerkelijk tot realisatie.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van programmamanagement door Companen? Neem dan contact op met Bram Klouwen.

9 maart 2023

Delen: