In de regio Arnhem-Nijmegen (Groene Metropool Regio) moeten tot 2025 20.000 woningen gebouwd worden. Gemeenten hebben onderling, met de provincie en het rijk, hierover afspraken gemaakt. Zo zijn er versnellingslocaties benoemd waar gemeenten actief sturen op versnelde realisatie van woningbouw. Ook is de samenwerking met marktpartijen en corporaties verstevigd in zogenaamde tempotafels. Marktpartijen hebben bijgedragen aan een reality-check op de regionale planvoorraad. Dit draagt bij aan een eenduidige focus van markt en overheid op bepaalde bouwontwikkelingen.

De woondeal gaat nadrukkelijk over meer dan bouwen. Het gaat ook over huisvesting van bijzondere doelgroepen, mobiliteit, verstedelijkingsstrategieën en leefbaarheid. Deze breedte zorgt ervoor dat naast nieuwbouw ook de bestaande voorraad aandacht krijgt.

De ervaring van overheid en marktpartijen is dat door de woondeal meer duidelijkheid is gekomen over ambities. Dit zorgt ervoor dat partijen bij plannen sneller tot overeenstemming komen. Daarnaast zijn netwerken hechter geworden. De programmamanager van Companen jaagt deze samenwerking aan, en zorgt dat de ambitieuze doelen uit de woondeal een stap dichterbij komen.

Bent u benieuwd naar de ervaringen met de woondeal. En wilt u leren voor uw woondeal. Tijdens het Congres Woningbouw vertelt Companen u hierover. Zie https://congreswoningbouw.nl/.

Meer weten over een woondeal voor uw regio? Neem dan contact met Bram Klouwen, Sander Reith of Pim Tiggeloven.

25 april 2022