De woontoegankelijkheidsmonitor brengt in beeld wat de kans is dat een woningzoekende binnen één jaar een geschikte woning vindt naar wensen en beschikbare financiën. De monitor biedt een universele maat voor woontoegankelijkheid. Deze maat kan vergeleken worden tussen segmenten, jaren, regio’s en groepen op de woningmarkt. De monitor wordt de komende tijd verder ontwikkeld met advies en analyses van Companen.

De woontoegankelijkheid staat vooral onder druk bij starters en jonge huishoudens. Zij komen steeds moeilijker aan een koopwoning. Deze groep heeft geen vermogen uit de overwaarde van een woning en kan mede daardoor niet opbieden tegen andere doorstromers op de koopmarkt. In de middenhuur (tot € 1.000/maand) en vooral de dure huur (vanaf € 1.000/maand) is de woontoegankelijkheid veel beter.

Een uitgebreide publicatie met uitkomsten en achtergronden is beschikbaar via deze link.

Meer weten? Neem contact op met Jeroen Lijzenga of Menno van Setten.

13 januari 2022