Wel is altijd draagvlak het cruciale uitgangspunt. Bij belanghebbenden c.q. inwoners, binnen de eigen organisatie en bij de gemeenteraad.

Companen helpt u bij het uitwerken van een lokaal passend en inspirerend proces. Ook in Corona-tijd weten onze adviseurs te inspireren met een variëteit aan digitale tools. Door de relaties met mobiliteit, zorg, landschap en werk zijn woonvisies veel meer dan een sectoraal plan. Wij bieden u een brede deskundigheid en ervaring rondom het thema wonen.

De verplichting om te komen tot een woonvisie drukt u dus gelukkig niet in een keurslijf. Er is volop vrijheid om zelf invulling te geven aan de woonvisie die aansluit bij úw lokale vraagstukken en úw speelveld. Wij denken hierover graag met u mee.

Sparren? Mail of bel Pim Tiggeloven of Bram Klouwen.

25 maart 2021