Het begint bij helder zicht op heden en toekomst

Gemeenten hebben een breed scala aan sturingsmogelijkheden. Maar welke knoppen zijn effectief? Dat vraagt inzicht in de huidige en toekomstige woningmarktsituatie. Wie wonen er in de gemeente, nu en over 10, 20 jaar? Hoe wonen ze en hoe wíllen ze wonen? Wie komen er bij en wie verlaten de gemeente? Wat betekent dat onder de streep voor de demografische en sociaaleconomische samenstelling van de bevolking?

Uitkomsten nodigen uit tot actie

Companen bracht voor Zutphen gedetailleerd in beeld hoe de woningmarkt en de bevolking zich heeft ontwikkeld. En hoe deze zich de komende 10 tot 20 jaar waarschijnlijk zal ontwikkelen. Er is jaar-op-jaar inzichtelijk gemaakt welke leeftijds- en inkomensgroepen naar en uit Zutphen zijn verhuisd. Samen met woonwensen en woningbehoefteprognoses geeft dit goed zicht op de belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren: een groei met ruim 1.000 woningen tot 2030, waarvan ruim 200 sociale huurwoningen en tot 700 betaalbare koopwoningen om in de lokale en regionale vraag van jonge huishoudens en gezinnen te voorzien. Voor de vraag van buiten de regio zijn woningen boven de NHG-grens nodig. Inspelen op deze uitkomsten vraagt inzet van gemeentelijk instrumentarium: om voldoende woningen te krijgen en betaalbaarheid te garanderen.

Tellen en vertellen

Dit cijfermatige inzicht is een bruikbaar vertrekpunt voor nieuw beleid. Daarbij betrekken we ook ervaringen, wensen en belangen van woningzoekenden en marktpartijen. Companen begeleidde dit proces.
Meer weten? Neem contact op met Menno van Setten of Jeroen Lijzenga.

3 februari 2022