Het is 1 juli 2018 geweest, woningcorporaties hebben inmiddels een bod uitgebracht op het woonbeleid. Nu is het tijd om de dialoog aan te gaan met de achterban. Het is tijd voor inhoudelijke verdieping.

Niet veel tijd in het najaar
Herkent u dat? Na de zomer moeten in een hoog tempo de prestatieafspraken geactualiseerd worden. Soms heeft u daardoor te weinig tijd om uw mening voldoende scherp te krijgen; laat staan om uw achterban te raadplegen. Dit terwijl de inbreng van de huurders een van de belangrijkste winstpunten is van het proces rond prestatieafspraken. Hoe komt uw inbreng zo goed mogelijk tot z’n recht? Het huurdersforum biedt dan hulp.

Verdieping van de discussie
Companen en Synmind hebben een online huurdersforum opgezet, waarop deelnemers met elkaar het gesprek kunnen aangaan over onderwerpen uit de prestatieafspraken. Dit online platform is een effectieve methode om snel inzicht te krijgen in individuele- en groepsmeningen. Deelnemers reageren op prikkelende stellingen, geven daarbij argumenten en reageren vervolgens op elkaar. Hierdoor ontstaat dynamiek en verdieping in de online discussie. Dit helpt u om in het gesprek met corporatie en gemeente beter beslagen ten ijs te komen. En het biedt de kans de achterban beter te betrekken in de discussies.

 De online aanpak
Het huurdersforum gaat uit van een online platform waar deelnemers op kunnen inloggen. In het platform worden stellingen opgenomen die aansluiten bij de dilemma’s die in de prestatieafspraken aan de orde zijn. Naast dat deelnemers zelf de ruimte krijgen hun inbreng te geven, stimuleert een moderator vanuit Companen dat deelnemers reageren of opvattingen toelichten. Door de online aanpak kunnen alle deelnemers op eigen tijd en plek meedoen.

Meer weten over het huurdersforum? Bram Klouwen vertelt u graag meer.