Categorie: Opinie

Foto van gebiedsontwikkeling in Leiden
We staan voor een complexe verstedelijkingsopgave. Ons oplossend vermogen wordt meer aangesproken dan ooit. Samen met professionals uit de wereld van planologie en volkshuisvesting doen Companen en Public Result een appel op de overheid om meer ambitie te tonen.