Categorie: Opinie

In het eerste scenario – Concentratie in de Randstad – gaan we uit van een steeds sterkere concentratie van wonen en werken in de Randstad Metropool; als krachtige concurrent voor Parijs, Berlijn en London. Wonen is vaker geconcentreerd in hoogstedelijke milieus. Vrije ruimte en vastgoed in steden wordt optimaal benut. Investeringen in OV-verbindingen zorgen voor...