Drie aanbevelingen

We schreven onlangs over de nieuwe Wet Versterking regie volkshuisvesting. Daarbij kwamen achtereenvolgens doelen, volkshuisvestingsprogramma, urgentieverordening en prestatieafspraken aan bod.

Tot en met 30 maart kon op het wetsvoorstel worden gereageerd. Duidelijk is dat voor een effectieve volkshuisvestingsaanpak strakkere regie noodzakelijk is. Collega Bram Klouwen geeft de minister hierbij drie aanbevelingen mee:

  1. Meer helderheid over de paradigmaverschuiving en de rollen daarin van Rijk, provincie en gemeenten
  2. Meer uitvoeringsmiddelen voor gemeenten vanuit de wet (instrumentarium en financiële armslag)
  3. Meer evenwichtige governance-invulling rond het lokale volkhuisvestingsbeleid, met waardering voor het vakmanschap van woningcorporaties
Meer weten?

U leest hier de volledige consultatiereactie. Wilt u dat we meedenken over de impact van de nieuwe wet voor uw praktijk? Neem dan contact op met Bram Klouwen of Martin Bleijenburg.

31 maart 2023

Delen: