Mensen blijven steeds langer zelfstandig thuis wonen als zij ouder worden of een zorgvraag hebben. Dat betekent wel dat zij daarvoor een geschikte woning nodig hebben. Een woning waar zij zich ook met beperkingen (in mobiliteit, visueel, of anderszins) goed kunnen redden en zich prettig voelen. Niet iedere woning is daarvoor geschikt, maar veel woningen zijn met aanpassingen wel geschikt te maken. Hiervoor ontwikkelde Companen de beslisboom ‘Langer Thuis’, als hulpmiddel voor woningcorporaties.

De brancheverenigingen Aedes, Techniek Nederland en Bouwend Nederland lieten door Companen de beslisboom ‘Langer Thuis’ ontwikkelen. Met de beslisboom kunnen corporaties snel en eenvoudig nagaan welk deel van hun voorraad geschikt of geschikt te maken is voor mensen met een zorgvraag. Het is een hulpmiddel dat door corporaties kan worden toegepast op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Op strategisch niveau is het een analysetool om voor de totale portefeuille vast te stellen welk deel van de voorraad geschikt of geschikt te maken is. Op tactisch niveau is het een hulpmiddel om in beeld te brengen welke maatregelen er op complexniveau nodig zijn om woningen geschikt te maken. Op operationeel niveau biedt het inzicht in welke individuele maatwerkoplossingen bijvoorbeeld door Wmo-aanpassingen mogelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een douchestoeltje of een traplift.

Op 6 juni 2019 is de beslisboom gepresenteerd op de AEDES Corporatiedag, waar het instrument enthousiast werd ontvangen.
Hier kunt u de beslisboom bekijken. Binnenkort zullen Aedes, Bouwend Nederland en Techniek Nederland de beslisboom ook op hun website plaatsen.

7 juni 2019.

Delen: