De middenhuur is steeds meer in het nieuws. Het tekort in dit segment wordt als probleem geduid, maar de oplossing wordt onvoldoende geraakt door gebrek aan nuancering: naar regionale verschillen, naar potentiële klantgroepen en naar potentiële aanbieders.
Het wordt daarom tijd dat we de middenhuur vanuit de vraag gaan benaderen. Hierbij een drietal richtingen die gemeenten houvast geven bij hun aanpak voor de middenhuur.

Richting 1: de vraag voor de middenhuur is gevarieerd
In de eerste plaats moet bij een aanpak voor de middenhuur rekening gehouden worden met een variatie in klantgroepen. De middenhuur kent namelijk een variëteit aan vragers: jongeren, gezinnen die tijdelijk wat zoeken, senioren op zoek naar comfort en expats.

Richting 2: borg de toegankelijkheid van de middenhuur
Al te gemakkelijk wordt er bij plannen vanuit gegaan dat je met een inkomen net boven modaal in aanmerking komt voor middenhuur. Dat is vaak niet zo. De middenhuur kan alleen succesvol zijn als de toegankelijkheid voor middeninkomens groter wordt.

Richting 3: kansen liggen bij nieuwe investeerders
Kijk niet alleen naar beleggers en pensioenfondsen. Gemeenten kunnen een rol spelen in het zoeken en faciliteren van nieuw type investeerders in de middenhuur: stichtingen die zich inzetten voor groepen die net niet voor de sociale huur in aanmerking komen, of collectieven van (rijke) particulieren die spaargeld willen beleggen in vastgoed.

Meer weten over de middenhuur? Lees de blog van Companen op www.binnenlandsbestuur.nl.

2 oktober 2017