Trouw kopte: “Van 2,3 miljoen migranten met BSN weet Nederland niet waar ze zijn”. Dit gaat voor een groot deel om arbeidsmigranten die de afgelopen jaren in Nederland werkten (of dat nog steeds doen). Een belangrijke reden voor dit gebrek aan zicht is dat arbeidsmigranten die hier korter dan 4 maanden werken zich niet hoeven in te schrijven bij een gemeente. Dit heeft twee belangrijke gevolgen: enerzijds is het voor gemeenten lastig te bepalen hoe groot de behoefte aan huisvesting voor arbeidsmigranten is. Anderzijds zorgt het grote aantal onbekende woonplekken voor een gebrek aan mogelijkheden om de kwaliteit van huisvesting te monitoren.

 

Minimale SNF-kwaliteitsnorm

Veel overheden zijn voorzichtig met het toelaten van initiatieven om huisvesting voor arbeidsmigranten te realiseren. Vaak heerst er nog een stigma over overlast, en er zijn veel andere groepen op de woningmarkt waarvoor de schaarse ruimte benut kan worden. Gevolg hiervan is dat huisvesting van arbeidsmigranten vaak moet inboeten op kwaliteit. Om dit te voorkomen is enkele jaren geleden het landelijke SNF-keurmerk (Stichting Normering Flexwonen) geïntroduceerd. In dit keurmerk zijn de absolute minimale eisen voor tijdelijke huisvesting beschreven.

 

Beter een minder huis dan geen huis?

Helaas dwingt het tekort aan woonplekken voor arbeidsmigranten werkgevers en uitzenders nog altijd om kwalitatief mindere huisvesting te realiseren. Dat geldt zeker bij pieken in seizoensarbeid. Om hieraan tegemoet te komen is een minder vergaand kwaliteitskeurmerk geïntroduceerd in het Agrarisch Keurmerk Flexwonen (AKF). Meer mogelijkheden voor flexwonen voorkomt dat we onze normen lager moeten stellen. Dit vraagt eerst zicht op de omvang van de huisvestingsvraag en politieke acceptatie dat er een opgave ligt.

 

Inzicht bieden

Companen en Decisio ontwikkelden de afgelopen maanden in samenwerking een methodiek om de huisvestingsopgave in beeld te brengen: ook van mensen die niet in de BRP zijn ingeschreven. Met dit inzicht bieden we gemeenten, werkgevers, uitzenders en huisvesters een basis voor het realiseren van genoeg goede huisvesting.

Meer weten? Neem contact op met Ellen Ootes.

Delen: