Gisteren presenteerden het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving hun doorrekeningen van de ambities uit het Concept Klimaatakkoord. Onderdeel van dat akkoord is dat gemeenten in 2021 hun plannen ontvouwen om wijk voor wijk de bestaande woningbouw van het gas af te koppelen als maatregel om in 2050 CO2-neutraal te zijn.

De benodigde investeringen hiervoor hebben het CPB en het PBL niet in beeld kunnen brengen, omdat de wijkaanpak volgens hen nog onvoldoende uitgewerkt is. Dat is ook niet gek, want de energietransitie in wijken en buurten is behoorlijk complex. Er zijn veel partijen betrokken, niet in de laatste plaats de individuele huizenbezitters. De opgave gaat daarnaast gepaard met stevige investeringen, waarvan nog onduidelijk is hoe snel deze zich terugverdienen. Bovendien gaan ontwikkelingen razendsnel en zijn er continu waardevolle innovaties. Ook al lijkt 2050 ver weg, er zullen nu stappen gezet moeten worden. Hoe brengt u in uw gemeente de kansen die er zijn boven tafel en vindt u een aanpak die aansluit bij de lokale situatie, die handig inspeelt op quick-wins en ‘natuurlijke’ vervangingsmomenten en die de weg bereidt voor andere wijken?

Companen ondersteunt gemeenten bij het opstellen en uitwerken van een plan van aanpak om de komende jaren op een kansgedreven en slimme manier te werken aan het in gang zetten van de wijkgerichte energietransitie. Denk aan:

  • Het blootleggen van de meest kansrijke wijken, buurten of straten: op basis van woningkwaliteit, omgevingskansen en ‘energie’ bij buurtbewoners.
  • Het in kaart brengen van het krachtenveld (partijen, belangen, initiatieven en ideeën) en het verenigen van belangen.
  • Het afwegen van alternatieve ontwikkelpaden: inzet op quick-wins, integrale wijkaanpak, no regret maatregelen en experimentele aanpak.

Vanzelfsprekend doen we dit samen met belanghebbenden om te komen tot een gedragen en effectieve aanpak.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die wij bieden of gewoon eens willen doorpraten over dit thema? Neem dan contact op met Mattijs Letteboer of Roosje van Leer.

15 maart 2019.