Woningmarktkansen in de regio

Traditioneel trekken jongeren naar de stad, en komen als gezin weer terug in de meer landelijke gemeenten. Dit wordt wel aangeduid als de roltrapwerking van de woningmarkt. In de crisisjaren leek de trek naar de stad zich nog steviger voor te doen, terwijl het vertrek uit de stad stagneerde. De afgelopen periode horen we dat juist in suburbane en landelijke gemeenten steeds meer mensen uit de stad opvangen. Is dat zo? Wij brachten de vestiging in stad en ommeland in beeld.

>

Sterk groeiende woningmarktdynamiek buiten de steden

In de Nederlandse universiteitssteden vestigden zich in de jaren 2008 tot en met 2011 jaarlijks gemiddeld 130.000 inwoners uit andere delen van Nederland. Inmiddels is dit met 20% gestegen naar jaarlijks 160.000 vestigers. Buiten de stad is de groeiende dynamiek duidelijk groter: het aantal huishoudens dat zich in een suburbane of landelijke gemeente vestigde, groeide in dezelfde periode met ruim 35%. Bijna twee maal zo hard als de instroom in universiteitssteden.

Verklaringen voor deze instroom in de regio hebben zowel betrekking op push-factoren (de stad wordt te duur, en het ontbreken van aanbod) als op pull-factoren (de regio is bereikbaar, je kunt er rustig en veilig wonen, mensen zijn minder gebonden aan hun werklocatie).

De situatie in uw gemeente

Companen inventariseerde per Nederlandse gemeente de instroom van nieuwe inwoners (vanuit andere Nederlandse gemeenten). Per gemeente zijn de gegevens te vergelijken met het landelijke beeld. Bovendien is een selectie op universiteitssteden en overige gemeenten te maken.

Delen: