Centraal in de Randstad ligt de regio Holland Rijnland, rond de steden Leiden en Alphen aan den Rijn. Deze regio wordt gekenmerkt door een forse verstedelijkingsdruk, snel stijgende woningprijzen, mobiliteitsproblemen en concurrentie om de schaarse ruimte tussen wonen, bedrijven, landbouw, recreatie en natuur. In deze markt blijkt het lastig om tempo te krijgen in de ontwikkeling van nieuwe woningbouwplannen, en dan ook nog het juiste product in het juiste woonmilieu te ontwikkelen. Companen begeleidde de veertien gemeenten in een vernieuwde marktaanpak. Doel is om tempo in de planontwikkeling te houden, en door een kwalitatief afwegingskader de juiste woonmilieus en woonvormen te ontwikkelen. Daarbij is rekening gehouden met de gewenste regionale ontwikkeling, vervoersstromen, maar ook met behoud van vitaliteit in kleine kernen. Sleutel in de aanpak is een slimme en flexibele toepassing van de Ladder van Duurzame Verstedelijking: niet defensief om te bepalen wat niet past bij de behoefte, maar offensief door ruimte te geven aan wat nodig is.

Arjan Westerneng, projectleider vanuit Holland Rijnland: “We hebben en mooi proces doorlopen met de 14 gemeenten waarbij er besef is ontstaan over de aard en de urgentie van een goede kwalitatieve afstemming”. Het uiteindelijke resultaat is een afgewogen Regionale Woon Agenda met draagvlak, en uiteindelijk ook een versnelde realisatie van plannen om in te spelen op de marktvraag. Ook zijn er breed gedragen afspraken gemaakt over de realisatie van de opgave in de sociale (huur)sector. Wilt u meer weten? U kunt de visie hier downloaden of contact opnemen met Bram Klouwen over de aanpak van Holland Rijnland.