Het programma is bekend! Klik hier.

Door de stijging van de gasprijs, de kosten voor dagelijkse boodschappen en consumptiegoederen komt een groeiende groep huishoudens in de knel. Daarmee groeien betaalrisico’s onder huurders. Het is verleidelijk dan te kijken naar wat dit betekent voor het huurbeleid: wat is het effect op haalbare woonquotes of referentiebudgetten? Daarmee kijken we naar de systemen, maar niet naar de mensen. We draaien het om: wat doet dit met de geldstress die mensen ervaren? Zicht op oorzaken en gevolgen van die stress zijn juist belangrijk om tot oplossingen te komen. Hoe draagt betaalbaarheid van het wonen bij aan vermindering van deze stress? Welke oplossingen werken echt?

Op donderdag 9 december van 10:00 tot 12:00 gaan we tijdens het webinar “Geld-stress onder huurders als de prijzen stijgen” in op de knel die huurders ervaren.

Ontdek tijdens het webinar welk effect geldstress heeft op het gedrag van mensen. Hoe helpen deze inzichten bij het herkennen van geldproblemen onder huurders. En hoe kan je dat vertalen naar effectieve maatregelen? Onder andere Nadja Jungmann (trainer/adviseur bij Social Force en lector schulden en incasso aan Hogeschool Utrecht) vertelt hoe financiële problematiek het dagelijkse leven beïnvloeden, en wat je daar als corporatie in kan betekenen. Verschillende corporaties belichten hun aanpak van betaalbaarheid: vanuit de mens.

Wilt u deelnemen aan dit webinar? Noteer de datum in uw agenda en meld u meteen aan door te mailen naar . Deelname is kosteloos.

Wilt u meer weten? Dan kunt u contact opnemen met Jeroen Wissink.

3 november 2021