Samenwerken aan gezamenlijke doelen

Stefan studeerde bestuurskunde en politicologie en werkt al jarenlang als (senior) adviseur bij Public Result. Hij houdt zich vooral bezig met projecten rond ruimtelijke, economische en maatschappelijke samenwerking; in regio’s, de grensstreek en Europa. Zo stelde hij het sociaal-ruimtelijke profiel voor de Duits-Nederlandse treincorridor Zwolle-Twente-Münster op. Ook begeleidde hij diverse regiodeals van coalitievorming tot uitvoering en schreef hij meerdere regionale investeringsprogramma’s.

Impasses doorbreken

Als ervaren projectmanager en (interim) bestuurder verbindt Stefan de regionale samenwerkingspartners en zorgt hij voor creatieve oplossingen met een breed draagvlak. Dat doet hij op zijn manier; analytisch, nuchter en pragmatisch. Maar vooral met een goed ontwikkeld gevoel voor (politieke) verhoudingen en een scherp oog voor wat opdrachtgevers nodig hebben. 

Krachten verbinden

Stefan zet nu een volgende stap in zijn loopbaan. Dat doet hij vol vertrouwen: ‘Als partner wil ik de krachten van Companen en Public Result nog sterker met elkaar verbinden. Want juist dan kunnen we opdrachtgevers optimaal van dienst zijn en oplossingen bieden in de hele keten. Van onderzoek naar visievorming en uitvoering.’

Meer weten?

Wilt u meer informatie over onze nieuwe partner? Bekijk dan hier het profiel van Stefan Michel. Wilt u meer weten over onze fusie met Public Result? Neem dan contact op met Bram Klouwen.

12 maart 2024

Delen: