De economie groeit en er is een omvangrijke behoefte aan personeel. Bedrijven in Nederland zetten steeds vaker internationale arbeidsmigranten in om aan de groeiende arbeidsvraag te voldoen. Vooral de distributiecentra, de land- en tuinbouw, transportsector en industrie in Nederland maken gebruik van internationale arbeidsmigranten. Deze toename van het aantal internationale arbeidsmigranten zet de lokale woningmarkt verder onder druk.Er is veel vraag naar tijdelijke huisvesting waaraan gemeenten moeilijk kunnen voldoen. Bijvoorbeeld omdat het woningaanbod niet toereikend of moeilijk te vinden is, maar ook omdat gemeenten geen scherp omrand beleidskader hebben om adequaat op de stijgende vraag naar huisvesting voor internationale arbeidsmigranten te anticiperen. Daarnaast voelen de gemeenten ook de druk om de toenemende woningvraag van bijvoorbeeld studenten, starters of statushouders te voldoen.

Samenwerking Companen en Decisio

De onderzoeksbureaus Companen en Decisio bundelen hun expertise en ervaring op het vlak van internationale arbeidsmigranten, huisvesting en (regionale) woningmarktvraagstukken. Samen ondersteunen zij gemeenten, provincies en commerciële organisaties (verhuurders, ontwikkelaars, vakantieparken en uitzendbureaus) bij vraagstukken op het gebied van huisvesting van internationale arbeidsmigranten. Onder meer als het gaat om:

  • Toetsing/evaluatie van het huidige huisvestingsbeleid in relatie tot de toenemende vraag naar (tijdelijke) huisvesting voor internationale arbeidsmigranten.
  • Marktanalyse van de vraag naar en het aanbod van tijdelijke huisvesting.
  • Regionaal-economische analyse van de ontwikkeling van het aantal arbeidsmigranten in gemeenten.
  • Beleidsontwikkeling voor nieuwe, tijdelijke huisvesting voor internationale arbeidsmigranten (maar ook in relatie tot bijvoorbeeld starters, studenten of statushouders).
  • Regionale workshops met belanghebbenden om het vraagstuk van huisvesting van internationale arbeidsmigranten te verkennen.

 

Meer informatie?

Voor meer informatie of een gesprek over wat Companen en Decisio voor u kunnen betekenen bij vraagstukken over huisvesting en internationale arbeidsmigranten neemt u contact op met:
Bram Klouwen, directeur Companen: 06-537 78 893 of klouwen@companen.nl.
Gerwin van der Meulen, partner Decisio: 06-222 98 402 of g.vandermeulen@decisio.nl of kijk op de website van Decisio.
Lees ook onze gezamenlijke leaflet ‘Companen en Decisio: huisvesting internationale arbeidsmigranten’.

Delen: