Close

Actueel

FAQ de Woningwet, veelgestelde vragen van kleine corporaties

De implementatie van de herziene Woningwet brengt een hoop werk met zich mee voor woningcorporaties. Zeer kleine woningcorporaties hebben vaak geen eigen personeel. Voor het bestuur van deze organisaties brengen de nieuwe regels veel extra werk met zich mee. Platform31 heeft naar aanleiding van twee…
Lees verder

Vergunninghouders trekken niet massaal naar de grote stad

Helpt de huisvesting van vergunninghouders bevolkingskrimp tegen te gaan? Nee, zeggen sceptici. Statushouders trekken zodra ze de kans krijgen naar de Randstad. Companen onderzocht het verhuisgedrag van vergunninghouders en kwam toen tot de conclusie dat er geen sprake is van een massale trek naar d…
Lees verder

10 trends voor woningmarkt en leefomgeving in 2016

Wat zijn voor 2016 de trends op de woningmarkt? Waar krijgen consumenten, ontwikkelaars, corporaties, overheden het komende jaar mee te maken. Waar 2015 in het teken stond van herstel en ordening, wordt 2016 het jaar van ontwikkeling en implementatie. Wij belichten voor u 10 trends voor 2016.
Lees verder

Handreiking omgaan met verwarde huurders

Uit een enquête die recent werd gehouden door Aedes blijkt dat driekwart van de woningcorporaties in 2015 een toename ervaart van overlast veroorzaakt door verwarde huurders. In Nederland verblijven relatief veel mensen in psychiatrische instellingen.
Lees verder

Geslaagde co-creatie woonvisie in ede

De gemeente Ede heeft haar nieuwe woonvisie bijna afgerond. Een woonvisie die echt het product is van de inbreng van belanghebbenden op het gebied van wonen en zorg. Zij hebben via een burgerpanel en een aantal bijeenkomsten samen bepaald welke thema’s op de agenda kwamen. Vervolgens is per thema …
Lees verder

Passend toewijzen én een verantwoord huurbeleid

De introductie van de passendheidsnorm door het ministerie van BZK (minstens 95% van de huurtoeslagontvangers moet een woning met een huur tot de aftoppingsgrenzen worden aangeboden) plaatst veel corporaties in een lastig parket. Het aandeel sociale huurwoningen met een huur boven de aftoppingsgrens…
Lees verder

Woningmarktmonitor provincie Gelderland

Na de provincie Utrecht heeft ook Gelderland ervoor gekozen door Companen een provinciale woningmarktmonitor te laten ontwikkelen. Inmiddels is de monitor gelanceerd en te raadplegen via de website van de provincie: Woningmarktmonitor Gelderland.
Lees verder