Close

Actueel

Carrièredag; breng je studie in praktijk

Dinsdag 28 november hield studievereniging V.U.G.S haar jaarlijkse carrièredag voor (sociaal)geografen in Utrecht. Vanuit Companen organiseerden onze adviseurs Vera Gijsbers en Josien Westgeest een workshop, waarin zij studenten kennis laten maken met het werken bij een adviesbureau.
Lees verder

Bloeiende toekomst van de bloemkoolwijk

Ruimtekoers is geland in de Arnhemse wijk Vredenburg. Ruimtekoers is een cultureel festival onder de noemer “Wij zijn de stad”. Hoe maak je op een creatieve en waardevolle manier gebruik van de open en ongebruikte ruimten in de stad? Hoe geef je bewoners daarin een centrale rol?
Lees verder

Ladder voor duurzame verstedelijking vereenvoudigd

De ladder is per 1 juli 2017 aangepast en vereenvoudigd. De afzonderlijke treden zijn komen te vervallen. In de kern blijft de laddertoets gelijk: de behoefte aan een nieuwe stedelijke ontwikkeling moet in de toelichting bij het bestemmingsplan zijn aangetoond.
Lees verder

Onderzoek ontwikkelingen woningmarkt Rhenen

Huurdersorganisatie REA, de gemeente Rhenen en Rhenam Wonen willen meer inzicht in de ontwikkelingen op de woningmarkt van Rhenen. Daartoe voeren zij een onderzoek uit. Een onderdeel van dit onderzoek is de behoefte aan woningen. Is er een tekort? Bij welke woningtypes en in welke mate?
Lees verder

Prestatieafspraken: hoe varen we ‘scherp aan de wind’

Halen we eruit wat erin zit? Scherp aan de wind varen, betekent zo hoog mogelijk uitkomen. Maar ook goed aanvoelen wanneer je te scherp aan de wind vaart, want dan val je stil. Dit geldt ook voor het vaststellen van de gewenste volkshuisvestelijke prestaties. De Indicatieve Bestedingsruimte Woningco…
Lees verder

Prestatieafspraken: hogere gedeelde ambities

Afspraken zijn meer dan een bod met een kop Wettelijke procedures zetten lokale verhoudingen onnodig onder druk. De doorgaans prettige samenwerking wordt vervangen door een formele onderhandeling over activiteiten. In plaats van te spreken over ‘wat’ we willen bereiken, staat als reactie op het …
Lees verder

De ideale formatie, een terugblik

Zonder bordesscene, maar met een rooskleurig toekomstperspectief werd donderdag 18 mei in de Verkadefabriek in Den Bosch het glas geheven op een veelbelovend coalitieakkoord tussen Companen en Dimensus.
Lees verder

12 antwoorden rond Woningmarktscenario’s

In het afgelopen jaar hebben de gemeente Berg en Dal samen met de woningcorporaties Waard Wonen en Oosterpoort, en de huurdersorganisaties ervaring opgedaan met het instrument scenarioplanning. Hieronder vindt u het verslag van de workshop scenarioplanning die onlangs gehouden is.
Lees verder

Wonen en Zorg: van systeemwereld naar leefwereld

Gemeenten, corporaties, zorginstellingen en zorgkantoren hebben behoefte aan een sluitende aanpak die langer zelfstandig wonen mogelijk maakt, langs de weg van meer maatwerk en minder kosten. Hiervoor is een beweging nodig van de systeemwereld van instituten naar de leefwereld van mensen.
Lees verder

De ideale formatie

Waar zouden we zijn zonder onderzoek? ‘Voorspellen’ wordt steeds gecompliceerder. Nieuwe innovatieve vormen van onderzoek zijn onmisbaar. Dat is precies wat onderzoeksbureau Dimensus en adviesbureau Companen nastreven. Na een soepele formatiefase zijn wij daarom sinds kort partners.
Lees verder

Formatie 2017: wat wordt het woonbeleid?

Nadat op woensdag 15 maart de stemmen geteld zijn, zijn in theorie vele coalities mogelijk. Welk woonbeleid levert de formatie op? Wat doet een nieuw kabinet met de verhuurderheffing en de hypotheekrenteaftrek? Hierbij een denkoefening: het kabinetsbeleid ten aanzien van het wonen.
Lees verder

Wie helpt de verwarde man?

De aandacht voor mensen met psychiatrische problematiek staat hoog op de maatschappelijke agenda. Als gevolg van de beddenreductie in de GGZ-sector zijn zij in toenemende mate zelf verantwoordelijk voor hun plek in de samenleving. Ook als het gaat om huisvesting. En daar wringt de schoen. Wilt u wet…
Lees verder

Woningbouwafspraken: snelheid en kwaliteit

De woningmarkt trekt aan. Het risico van woningtekorten groeit weer. Hoe zorgen we ervoor dat goede plannen versneld tot ontwikkeling komen? Hoe voorkomen we oplopende tekorten? En dat met de gewenste toevoeging van kwaliteit? Een belangrijke opgave voor de komende jaren.
Lees verder