Actueel

Een nieuw kabinet met een voor de woningmarkt beloftevol regeerakkoord: ‘omzien en vooruitzien’. Dat is het vertrekpunt om in 2022 echte stappen te verwachten. Woningnood, klimaatopgaven, extra inzet op (sociale en fysieke) infrastructuur, en aandacht voor het sociaal domein. Er is groot onderhoud nodig. Om het ‘omzien en vooruitzien’ te voeden, nemen we u graag mee in de 10 trends die bij dat onderhoud zeker terug komen.