Close

Actueel

10 Trends voor woningmarkt en leefomgeving

Waar moeten corporaties, ontwikkelaars, zorgpartijen en overheden in 2017 rekening mee houden? De afgelopen jaren was pragmatisme het leidende ideaal. Meer en meer gaat het om ‘de bedoeling’. Waarom doen we wat we doen? Wat zijn de noden en behoeften van onze klanten en doelgroepen? Komend jaar …
Lees verder

Meer doen met de Aedes-benchmark

Met minder middelen hetzelfde of liefst beter presteren, dat is de uitdaging waar veel corporaties nu voor staan. Dit kan alleen als u zicht hebt op wat de klant echt belangrijk vindt. De Aedes-benchmark biedt u meer dan klanttevredenheidsonderzoek alleen.
Lees verder

Met welk jaarsalaris kun je starten in een koopwoning?

Koopstarters hebben het moeilijk op de woningmarkt, zeker in de provincie Utrecht. Al zijn de verschillen tussen Utrechtse gemeenten groot. Zo kunnen starters in Lopik, Vianen en Woudenberg makkelijker een woning kopen, dan starters elders in de provincie.
Lees verder

Voorstel aanpassing verkoopregels corporatiewoningen

Op 23 september j.l. heeft de Minister de door Companen uitgevoerde evaluatie van de verkoopregels corporatiewoningen aan de Tweede Kamer aangeboden. De evaluatie is meegezonden met het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV). In dit ontwerpbeslui…
Lees verder

Monitor tijdelijke verhuur 2015 gepubliceerd

Voor het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft Companen voor het derde achtereenvolgende jaar in beeld gebracht hoe de tijdelijke verhuur onder de Leegstandswet zich in 2015 heeft ontwikkeld. Daaruit komt het beeld naar voren dat de tijdelijke verhuur van te koop staande woningen terugloopt onder …
Lees verder

Leden tevreden: ‘Austerlitz zorgt is gouden medaille waard’

Austerlitz Zorgt is er volgens een ruime meerderheid van de leden in geslaagd om de oudere inwoners langer zelfstandig in het dorp te laten wonen en de sociale samenhang in het dorp te vergroten. Dat blijkt uit evaluatieonderzoek dat Companen voor de gemeente Zeist onder de leden heeft uitgevoerd.
Lees verder

Gemeenten: meer lokale regie rond vluchtelingen

Het rijk moet gemeenten meer zeggenschap geven over de opvang en huisvesting van vluchtelingen. De roep om regie weerklinkt uit een peiling onder wethouders en ambtenaren van gemeenten die Binnenlands Bestuur en Companen hielden. Gemeenten willen ruimte voor kleinschalige noodopvang en flexibiliteit…
Lees verder

Burgerpeiling waar staat je gemeente

Om uw gemeentelijke beleid en dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op de wensen van inwoners, is het belangrijk dat het bestuur en de ambtelijke organisatie weten wat er daadwerkelijk leeft. Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) heeft een gevalideerde standaard voor bu…
Lees verder

Lessen uit de nieuwe praktijk van prestatieafspraken

De Woningwet 2015 biedt gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties een nieuw kader voor het maken van prestatieafspraken. Companen onderzocht samen met Platform31 en Aedes tien praktijkcases om waardevolle lessen en tips te inventariseren voor de lokale invulling van de cyclus van prestati…
Lees verder

Corporatie steeds vaker huisvester onderkant woningmarkt

Corporaties richten zich weer steeds meer op het huisvesten van huishoudens met lage inkomens. Het WoON 2015 geeft een helder inzicht in de veranderingen binnen de sector. Companen onderzocht in opdracht van het ministerie van BZK de rol en positie van corporaties op de woningmarkt.
Lees verder

Kiezen voor kennis

Steden zetten massaal in op het vasthouden en aantrekken van kenniswerkers. Kenniswerkers hebben waarde voor de stad: hun aanwezigheid maakt steden aantrekkelijk voor nieuwe bedrijvigheid en hun bestedingen leiden tot werkgelegenheid aan de onderkant van de markt. Maar hoe zijn kenniswerkers aan de …
Lees verder