Close

Actueel

Kinderen helpen zorg­behoevende ouders liever zelf

Verpleeghuis in de ban? Van alle Nederlanders wil 60% dat familieleden niet meer opgenomen worden in een verpleeghuis. Dit is een gevolg van de coronacrisis. Zij vrezen voor hun familie ziekte en eenzaamheid in verpleeghuizen. Dat blijkt uit onderzoek dat Companen deed onder een representatieve stee…
Lees verder

Advies Commissie Bos is oproep tot actie

Er is actie nodig. Dat stelt de Commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’ (Commissie Bos). En dat is ook onze ervaring. Bos ziet drie actiepunten: ga (ver)bouwen maak meer gebruik van digitale middelen werk samen
Lees verder

Wonen en werken op afstand een idee van voor de crisis

Kort voor de crisis had Bram Klouwen een interview met Vastgoed Actueel. In dat interview gaf Bram duiding aan de woningmarktopgave in verschillende delen van Nederland. Daarin gaf hij ook aan dat wonen op afstand van het werk door technologie makkelijker mogelijk is. Nu raken we hier inmiddels aan …
Lees verder

Gemeenten in Overijssel: langer thuis is de norm

Zou dat niet mooi zijn: een gemeen­schappelijk beeld van de opgave rond langer en weer thuis wonen. Voor zorgaanbieders handig omdat gemeente A dezelfde cijfers heeft als gemeente B. Voor gemeenten en corporaties handig omdat zij weten welke opgaven op hun bordje terecht komen.
Lees verder

Woningbouw: orde op zaken stellen

Weinig woningbouwplanningen benaderen de realiteit. Door de jaren zijn planningslijsten gevuld. Oude en gedateerde plannen zijn vermengd met actuele plannen. Een serieuze aanpak van de woningmarkt begint bij inzicht. Welke woningbouwplannen zijn nog actueel?
Lees verder

Monitor leefbaarheid: juiste acties voorbereiden

De leefbaarheid in sommige woonwijken staat onder een toenemende druk. Dit speelt in het bijzonder in wijken waar problemen stapelen. De draagkracht van die wijken wordt sterk op de proef gesteld. De dragende groep wordt kleiner, de vragende groep groter.
Lees verder

Wat u altijd al wilde weten over prestatieafspraken

Uw vraag centraal Aedes, Woonbond, VNG en het ministerie van BZK werken aan een nieuwe handreiking prestatieafspraken. Companen werkt deze handreiking uit. In deze handreiking willen we vragen uit de dagelijkse praktijk centraal stellen. Wat zijn uw vragen? Dit horen we graag van corporaties, huurde…
Lees verder

Wonen is een recht. Ook als je zorg nodig hebt.

De druk op de woningmarkt beperkt zich niet alleen tot te weinig woningen, maar spitst zich ook toe op het bieden van passende huisvesting voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Er moet echt nog iets veranderen als we willen dat iedereen kan blijven meedoen.
Lees verder

Hoe tijdelijk is tijdelijk?

Op de huidige woningmarkt waar verschillende groepen niet aan bod komen, trekken arbeidsmigranten vaak helemaal aan het kortste eind. Het vinden van locaties om arbeidsmigranten te huisvesten is daardoor doorgaans een loodzware opgave. Het gevolg hiervan is dat arbeidsmigranten in de krochten van de…
Lees verder

Woningen voor koop­starters? Dat kan wél!

De actuele vraag in veel dorpen en steden is wat je als corporatie of gemeente kunt betekenen voor koopstarters. Hoe houd je koopwoningen (blijvend) betaalbaar? Welke maatregelen zitten er allemaal in je gereedschapskist?
Lees verder

10 trends voor woningmarkt en leefomgeving in 2020

Het moet en wordt anders De woningmarktcrisis is in de media eindelijk volop een issue. Waarom duurde dat zo lang? Enerzijds omdat in de crisisjaren de woningbouw te sterk afgeremd is; het ontbrak aan anticyclisch beleid. Anderzijds omdat het probleem kennelijk eerst groot genoeg moest worden om bre…
Lees verder

Nieuwbouw sluit niet aan bij behoefte

In Nederland worden niet alleen te weinig huizen gebouwd, er worden ook nog eens huizen gebouwd die we niet willen hebben. Eigenlijk zou minstens de helft van de woningen een huis met een tuin moeten zijn. Hoe dat zit? Wij legden dat uit bij BNR-nieuwsradio. Kijk op https://www.bnr.nl/nieuws/bouw-wo…
Lees verder

Nieuwe collega’s

Wij hebben enkele nieuwe -en iets minder nieuwe- collega’s in ons midden, die wij graag aan u voorstellen. Dit keer is het de beurt aan Menno, Koen en Ellen. Koen en Ellen zijn sociaal geografen uit Utrecht en Menno heeft een sociologie-achtergrond. Wie zij zijn, leest u hieronder! Koen, wie ben j…
Lees verder

Nieuwe kansen voor midden­inkomens

Waar in het verleden middeninkomens naar een koopwoning gingen, zien we steeds vaker dat mensen noodgedwongen starten in een dure huurwoning. Reden hiervoor is vaak meer noodzaak dan wens.
Lees verder

Basiscursus prestatie­afspraken

Een hoogwaardig programma waarin beleidstheorie en uitvoeringspraktijk elkaar vinden, gericht op versnellen, concretiseren en meer wederkerigheid in prestatieafspraken.
Lees verder