Companen begeleidde het proces om in korte tijd een nieuwe Woonvisie voor de periode tot en met 2026 op te stellen. We verkenden samen met de gemeente en haar stakeholders de belangrijkste opgaven en knelpunten in de gemeente en haar wijken. Met goed georganiseerde onlinebijeenkomsten haalden we verhalen op uit de samenleving en toetsten wij onze beelden en de belangrijkste keuzes.

In de visie maakt de gemeente duidelijk hoe zij de regie pakt om de vraagstukken op het gebied van de woningmarkt te lijf te gaan. Steviger sturen op een gevarieerd bouwprogramma, ruimte voor herstructurering en inzet van passend instrumentarium vormen, naast een intensivering van de samenwerking met haar partners, de kern van de visie. En zeker niet onbelangrijk: de gemeente pakt op basis van de Woonvisie direct door naar een actieplan voor wonen en zorg. Ook dat doet zij weer in nauwe samenwerking, intern én met haar partners. En tot slot is een concrete uitvoeringsagenda de routekaart voor concrete maatregelen in de komende jaren. De visie verdwijnt dus niet in de spreekwoordelijke la, de gemeente kan aan de slag!

“Snelheid ging niet ten koste van kwaliteit; integendeel. Overzicht op het proces, oog voor detail, scherp op de analyse, gedegen qua onderbouwende kennis, zorgvuldigheid op ieders rol en inbreng. Het heeft ons enorm geholpen. Companen heeft op inhoud en proces enorm bijgedragen aan een Ridderkerkse Woonvisie die staat als een huis. We kunnen en gaan energiek aan de slag voor onze inwoners van nu en straks.“ aldus Marco Oosterwijk, wethouder Wonen.

Wilt u ook aan de slag met het opstellen van nieuw woonbeleid en het maken van afgewogen keuzes in deze roerige tijden? Neem dan contact op met Sander Reith of Pim Tiggeloven.

27 september 2021