Actueel

De zorg en ondersteuning voor mensen met een hulpvraag verplaatst zich steeds meer naar de wijk. Het doel daarachter is ‘vermaatschappelijking’: door mensen in een kwetsbare positie volwaardiger deel te laten nemen aan de samenleving, wordt meer uitgegaan van de eigen kracht van mensen, en verhoogt het de acceptatie van hun kwetsbaarheid. Maar alleen het fysiek verplaatsen van de mens en de ondersteuning naar de wijk is niet genoeg.