Categorie: Actueel

Foto van een renovatieproject in de woningbouw
Medio februari 2023 ging de Wet versterking regie volkshuisvesting in consultatie. In een reeks artikelen lichtten we de onderdelen van het wetsvoorstel toe. We nodigden opdrachtgevers uit mee te denken over de betekenis van de wet. Dat leidde tot boeiende discussies die we meenamen in een positief-kritische consultatiereactie.