Categorie: Actueel

In de Nationale Woon- en Bouwagenda stelt het Rijk dat er Land dekkende regionale woondeals moeten komen. Dit fenomeen is niet nieuw. Reeds in zes regio’s zijn er woondeals tussen Rijk, provincie en gemeenten. Dat geldt ook voor de regio Arnhem-Nijmegen. Met deze woondeal is er een regionaal afsprakenkader voor versnelling van woningbouw, circulair en conceptueel bouwen, betaalbaarheid, zorg voor bijzondere doelgroepen, de regionale verstedelijkingsopgave en leefbaarheid van stadwijken. Companen begeleidt als programmamanager de woondeal van Arnhem-Nijmegen.