Categorie: Actueel

Aedes vroeg Enserve en Companen om objectief te onderzoeken of, en zo ja hoe, bij regio-overstijgende woningwijzing het zoekgedrag en de slaagkansen van woningzoekenden veranderen.