Close

Actueel

Het Veldlab: welkom voor een ontdekkingsreis!

Van woensdag 3 juli tot en met vrijdag 5 juli is Companen met een eigen programma aanwezig op het festivalterrein van Ruimtekoers. Ruimtekoers is een stedelijk en cultureel experiment verpakt in een toegankelijk festival.
Lees verder

Ruimtekoers Festival

Het gratis toegankelijke kunst- en cultuurfestival Ruimtekoers strijkt van 3 tot en met 7 juli weer neer in Arnhem. Dit keer niet in lege kantoren of winkels, maar in de buitenruimte van de stad.
Lees verder

WoON2018 dashboards; een wereld aan inzichten

De kernpublicatie van het WoON2018 biedt een wereld aan inzichten in de actuele woningmarkt. Gemiddelden geven echter vaak een algemeen beeld met kenmerken die niet altijd relevant zijn voor uw vraagstelling. Een verdiepend dashboard geeft dan de mogelijkheid om selecties te maken op data die voor u…
Lees verder

Lokale wijkaanpak energietransitie niet langer een vraagteken?

Gisteren presenteerden het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving hun doorrekeningen van de ambities uit het Concept Klimaatakkoord. Onderdeel van dat akkoord is dat gemeenten in 2021 hun plannen ontvouwen om wijk voor wijk de bestaande woningbouw van het gas af te koppelen als m…
Lees verder

Prestatieafspraken 2019

Eind vorig jaar hebben huurdersorganisaties, woningcorporaties en gemeenten de prestatieafspraken voor 2019 getekend. Companen heeft zelf verschillende processen om prestatie­afspraken op te stellen begeleid.
Lees verder

Betaalbare koop: het alternatief voor middenhuur?

5 manieren voor het realiseren van betaalbare koop De woningmarkt staat onder druk. In veel delen van het land zijn te weinig woningen. Gevolg is dat de wachtlijsten in de sociale huur oplopen en de koopprijzen nog nooit zo hoog zijn geweest.
Lees verder

10 Trends voor woningmarkt en leefomgeving 2019

Start de revisie van de woningmarkt De woningmarkt anno 2019 lijkt aan een stevige revisie toe. Zeven jaar geleden leidde deze conclusie tot de hervormingsagenda Wonen 4.0. De huidige opgaven op de woningmarkt laten zien dat daar te weinig mee is gebeurd.
Lees verder

Microdata; een wereld van mogelijkheden

Iedereen wil steeds meer zicht op feitelijke gegevens, waardoor we inwoners niet hoeven te bevragen op wat we al weten. Voorspellende nieuwe Big-Datatechnieken op basis van feitelijke gegevens zijn de toekomst. Of het nu gaat om wonen, energie, asielzoekers en gegevensbeveiliging. Microdata van CBS …
Lees verder

Populariteit ommeland groeit sneller dan de stad

Woningmarktkansen in de regio Traditioneel trekken jongeren naar de stad, en komen als gezin weer terug in de meer landelijke gemeenten. Dit wordt wel aangeduid als de roltrapwerking van de woningmarkt. In de crisisjaren leek de trek naar de stad zich nog steviger voor te doen, terwijl het vertrek u…
Lees verder

Heeft u de woon-zorgbehoeftes in uw regio volledig in beeld?

Mensen die zorg nodig hebben, toch zelfstandig laten wonen. Zo lang mogelijk. Dat is uw uitdaging en die van uw ketenpartners. Maar hoe organiseer je dat zo goed en efficiënt mogelijk? Gemeenten, corporaties, zorginstellingen en verzekeraars moeten samen tot gedragen en onderbouwde plannen komen.
Lees verder

Woonwagenstandplaatsen; rollen of stilstaan

Afgelopen zomer lanceerde het ministerie van BZK een beleids­kader voor gemeentelijk woonwagenbeleid. Gemeenten moeten volgens dit beleidskader het aantal woonwagen­­stand­plaatsen in lijn brengen met de (lokale) behoefte. Dit vraagt actie van de gemeente: wat is die behoefte?
Lees verder

Het huisvesten van vergunninghouders: hoe nu verder?

Gemeenten gaan verschillend om met de ‘urgentie’ van vergunninghouders op de woningmarkt. Tot 2016 was het verplicht voor gemeenten om voorrang te geven aan vergunninghouders op de sociale huurmarkt. Sinds 2016 is deze verplichting afgeschaft. Het is nu aan de gemeenten om te bepalen hoe aan dez…
Lees verder

Is een rapport het nieuwe roken?

Zijn dikke rapporten in 2020 voorgoed verleden tijd? Presenteren we over een aantal jaar onze onderzoeksresultaten alleen nog maar met dashboards, animaties en infographics? Of is datavisualisatie alleen maar een hype en gaat het vanzelf weer voorbij? 
Lees verder

Beter beslagen ten ijs in de dialoog met corporatie en gemeente

Het is 1 juli 2018 geweest, woningcorporaties hebben inmiddels een bod uitgebracht op het woonbeleid. Nu is het tijd om de dialoog aan te gaan met de achterban. Het is tijd voor inhoudelijke verdieping. Niet veel tijd in het najaar Herkent u dat? Na de zomer moeten in een hoog tempo de prestatieafsp…
Lees verder